Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vynakládáme veškerou náležitou péči – minimálně ve stejné míře jako při péči o vzdálenou zámožnou tetičku, kterou jsme sice nikdy neviděli, ale u níž reálně hrozí ono příjemné riziko, že by nás mohla zahrnout do závěti - aby Vaše osobní údaje byly bezpečně zpracovány. Vaše osobní údaje zpracováváme plně ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR a v souladu s níže uvedenými zásadami.

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo vaše data zpracovává ?

Jsme firma Daniel Hambálek, sídlem Jiráskova 779, 357 35 Chodov, IČ: 72195312, DIČ: CZ7906031639 zapsaná v Živnostenském rejstříku, e-mail: daniel.hambalek@seznam.cz ,která provozuje webové stránky www.dhtrucks.com  a firemní facebookovou stránku www.facebook.com/dhtrucks.truckdealer.  

 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 725 816 989 nebo na e-mailu: daniel.hambalek@seznam.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako zpracovatel vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z níže uvedených důvodů a pro naplnění těchto účelů:

1)        Poskytování služeb a plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. V některých případech potřebujeme pro identifikaci zákazníka či osoby pověřené zákazníkem k jednání i údaje obsažené v dokladu totožnosti.

2)        Vedení účetnictví, daňové služby

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

3)        Marketing - zasílání nabídek, obchodních sdělení a newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení, nabídek, vánočních přání. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. Nejste-li naším zákazníkem, zasíláme vám obchodní sdělení, nabídky a newslettery  pouze na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 10 let od udělení. Pakliže natrefíme na zajímavou nabídku od někoho jiného, rádi vám ji v e-mailu doporučíme.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat nesouhlasnou odpovědí na zaslaný a přijatý e-mail.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme  tak, jako kdyby byly naše vlastní, to není jako péče o nenáviděnou čítankovou tchýni. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Nad bezpečím vašich osobních údajů bdí náš specialista Fanda Kalous. Jako von je Fanouš sice PRASE, tedy jako PRAcující SEnior, to ne, že by byl chlípěj. Von Fanouš už sice neudrží současně votevřený oči a moč, ale jinak, když nechrápe jako dudek, tak v těch prochcanejch podvlíkačkách bdí nad tím, aby mu neunikly žádný vaše citlivý údaje. Fanouši, Fanouši, kéž by se ti dařilo takhle dobře vohlídat i ty nešťastný tělesný tekutiny... Ale jinak je na Fanouše naprostý spolehnutí, to zase jako jo.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Navíc, a to berte jako bonus, jedna polovina z nich neumí číst a ta druhá zase psát, takže vaše osobní data opravdu nemá kdo vyžvanit a jsou u nás v naprostém bezpečí.

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám. Výjimkou je subjekt, který pro nás pro nás vede a zpracovává účetnictví a daňové služby, v případě financování leasingová společnost a Finanční úřad. Ve výjimečném případě se může stát, že budeme k poskytnutí vašich osobních údajů vyzváni orgány činnými v trestním řízení a v takovém případě věřte, že vaše osobní údaje po předání těmto orgánům vymažeme rádi sami. 

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

  • Facebook – Facebook reklamy
  • Seznam.cz
  • Google
  • stará Blažková – baba vykecá i to, co neví, tak jsme ji najali na ústní reklamu
  • dýchavičný Jóna – průzkum trhu

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. A nebo možná Jónovi pořídíme inhalátor, on jak pořád huhlá a sípe, tak mu lidi při tom průzkumu veřejného mínění stejně úplný hovno rozumí, ale to jen tak na okraj. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Ano EK, to je ta partička nikým nevolených a neodvolatelných idiotů, kteří nám neustále nařizují, jak bychom měli žít naše životy.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: daniel.hambalek@seznam.cz 

Máte právo na informace – toto je naplněno již obsahem této informační stránky se zásadami zpracování osobních údajů. Pakliže budete mít k tomuto tématu další dotazy, neváhejte nás kontaktovat, rádi si s vámi pokecáme.

Máte právo na přístup k informacím – hrajeme s otevřenými kartami, můžete nás kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, které vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů – aktualizujte své údaje, pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuálními či neúplnými.

Máte právo na omezení zpracování – využijte, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením se ze zasílání nabídek omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Máte právo na výmaz (neboli „být zapomenut“) - nechceme na vás, stejně jako na nikoho z našich zákazníků zapomenout, ale pokud si to budete přát, stačí říct, máte na to plné právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme však vázáni zákonnou povinností (např. Zákon o účetnictví, Zákon o DPH,…) evidovat a archivovat vaše osobní data (zejména fakturační údaje) po dobu uloženou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny osobní údaje, které nejsou vázány literou tohoto nebo jiného zákona ve smyslu evidence či archivace. O provedení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů  ( UOOU ) – vaše osobní data bereme smrtelně vážně, ale pokud máte pocit, že s vašimi osobními údaji nezacházíme v souladu se zákonem a platnou legislativou, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. V takovém případě bychom vás rádi zdvořile požádali, abyste, pokud pojmete takové podezření, o něm nejprve informovali nás, abychom toto mohli interně prošetřit a, pokud se vaše podezření prokáže, případné pochybení promptně napravit.

Knihu přání a stížností je uložena u vedoucího prodejny, takže tam můžete kreslit, psát, ale listy netrhat !

 

Máte právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Jste-li naším zákazníkem, snažíme se i nadále zkvalitňovat naše služby a na základě našeho oprávněného zájmu vám zasíláme e-maily s obchodními nabídkami, produkty či službami.

Pokud naším zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů nesouhlasnou odpovědí na zaslaný a přijatý e-mail.

Ale nemyslete si zase, že to je taková prča jako si odhlásit ze schránky předplatné na Můj čas na kafíčko, jako že se jednou odhlásíte, pak si se zase přihlásíte, ale jen k odběru křížovky, nato si rozmyslíte, že byste chtěli celý časopis a potom to zase skrečujete. My vaše právo na odhlášení samozřejmě budeme ctít a respektovat.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i třetí strany, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Prostě,  kdybyste někde vykládali, třeba v hospodě, Macháček, nebo v mlíkárně, Jasánek, nebo v kravíně, Vata - jak se jmenuju já nebo tady soudruh poručík Troník ...

 

Máte právo na referendum o vstoupení z EU – tak ho, lidi,  doprdele,  konečně  využijte,  protože se naše životy snaží  řídit samí  idioti  !!!!